Følg os på facebook Følg os på facebook eller    Instagram

                              Generelle informationer

Særligt for afdeling Bispebjerg

Særligt for afdeling Valby

 

Værelser

Du bor sammen med en værelseskammerat. 

Du skal holde dit værelse pænt og ryddeligt. Vi har tilsynspligt, hvilket betyder, vi med jævne mellemrum tjekker værelser og bl.a. ser at rengøring overholdes.

Du skal tage hensyn til din værelseskammerat, og fra kl. 23.00 skal der være helt ro på værelset.

Generelt skal du tage hensyn til dine med - beboer på Skolehjemmet. Det betyder, at du rydder op efter dig selv, og ikke larmer på sådan en måde, at det generer andre.

 

DER MÅ IKKE FLYTTES RUNDT PÅ MØBLERNE PÅ VÆRELSERNE ELLER HÆNGES NOGET OP PÅ VÆGGENE.


HVIS DU RYGER PÅ VÆRELSET FÅR DU EN REGNING PÅ RENGØRING PÅ KR. 2.500,00

 

Elevvagter
For at skolehjemmet kan fungere godt, skal du påtage dig din del af det fælles ansvar. Derfor skal du ca. én gang månedligt hjælpe til i køkkenet om aftenen. Der er mødepligt.

Du sørger selv for at bytte din elevvagt til en anden, hvis ikke du kan på den specifikke dag. 

Giv altid besked hvis du har din elevvagt.

Hvis der er særlige dage eller årsager, du ikke kan tage en elevvagt, skal du forinden, du får en vagt, tale med assistenten på skolehjemmet.

 

Gæster (besøgende og overnattende)
Du må gerne have venner på besøg, hvis du meddeler og aftaler det med den assistent, der er på vagt. Du skal dog stadig tage hensyn til dine medelever og værelseskammerat. Derfor er det kun indimellem, du må have gæster på besøg.

Du kan en sjælden gang have en overnattende gæst. Dog skal dette altid aftales med personalet. Det koster 75 kr. pr. overnatning.

 

Alkohol

Alkohol er forbudt både på værelserne og skolehjemmets øvrige områder. Undtaget er det, der bliver serveret ved fester eller sælges i skolehjemmets café.

Hvis du er under 18 år, skal du på svarkortet have dine forældres/værges underskrift på, at du må drikke alkohol serveret eller solgt af skolehjemmet.

 

Stoffer
Brug og salg af euforiserende stoffer er forbudt. Dette gælder også blot besiddelse af stoffer samt remedier til brug af dem.

 

Våben
Det er forbudt at have våben eller våbenlignende genstande på skolehjemmets område. For elever under uddannelse som våbensmede gælder særlige regler, som skal aftales med personalet ved indflytning. Dette gælder også køkkenknive i forbindelse med uddannelser på Hotel-og Restaurantskolen.

 

Dyr
Du må ikke medbringe dyr på skolehjemmet.

 

Kommunikation

Inden du flytter ind foregår al kommunikation via mail. Efterfølgende vil personlige meddelelser ligeledes blive givet via mail.

Vigtige generelle informationer bliver givet via opslag i køkkenet. Det er vigtigt at du selv holder dig opdateret ved nye opslag.