Tilmelding

Du skal have mindst 5 kvarters transport mellem hjem og skole. Du skal have søgt nærmeste skole, før du er berettiget til at bo på Håndværkerskolehjemmet. 

 

For at få plads, kontakter du skolens elevadministration, som sender en anmodning til skolehjemmet. 

Skolehjemmet sender indkaldelsesbrevbrev til din E-mailadresse med diverse oplysninger, samt et svarkort, du skal udfylde og returnerer hurtigst muligt til skolehjemmet.


OBS: Hvis du selv skal betale din faktura, skal det gøres INDEN du flytter ind. KONTAKT os, hvis du IKKE har modtaget en bekræftelse inden din skolestart.

Hvad koster det

Priserne dækker ophold på møbleret dobbeltværelse og fuld kost i hverdagene. 

 

Hvis du er over 18 år koster det 542,00 kr. pr. uge med kost(2020-pris). Hvis du er under 18 år er det gratis. Du begynder først at betale kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Både hvis du er over- eller under 18 år, men har praktikplads, koster det 542,00 kr. pr. uge. med kost. Dette opkræves via AUB.

 

Hvis du har forsørgerpligt for børn, fritages du for betaling. Det kræver dog, at du afleverer en godkendt navne/forsørgerattest fra din kommune, som dokumentation, til os. Skolehjemmet skal modtage attesten, inden du ankommer (ellers betaler du almindelig elevtakst, indtil vi har attesten).

 

Hvis du har bekræftet din ankomst på svarkortet og ikke møder op, vil skolehjemmet opkræve dig for et gebyr på 542,00 kr.

Hvis du har dobbelt husførelse

Hvis du under dit ophold på skolehjemmet, samtidig har udgifter til anden bolig, kan du måske få et skattefradrag. Dette skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde af din egen kommune, som du selv kontakter.