Når du flytter ind efter påske

Når du flytter ind, skal du kunne fremvise dokumentation for en negativ test, som er taget inden for de seneste 72 timer før indtjekningstidspunktet (De 72 timer regnes således fra tidspunktet, hvor testen er foretaget).

Bemærk at enhver fremmødt elev/kursist skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolehjemmets anvisninger herom fremvise den nødvendige dokumentation.

 

Dokumentation for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen for covid-19-testen skal følgende oplysninger fremgå:

 

1) Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

2) Tidspunktet for testtagningen.

3) Resultatet af testen.

 

Se mere på ministeriets hjemmeside