Forventninger til beboerne på Københavns Erhvervskollegium - Håndværkerskolehjemmet:


For at kunne bo og fungere på kollegiet er det vigtigt, at man opfylder og overholder en række forventninger og regler.

 

Disse er eksempelvis:

 

– Tage sin opvask med det samme 

– At tage sin køkkenrengøring og vaske viskestykkerne til tiden.

– Deltage til køkkenmøder.

– Selv gøre rent i opgangen

– Overholde de gældende rygeregler.

– Følge de retningslinjerne.

– Passe på og respekter vores fællesting.

– Sørge for at der er ro kl. 23.00 i hverdagene med mindre andet er angivet.

 

Overholdes disse regler ikke, kan det i sidste ende medføre en opsigelse af lejekontrakten.

 

Forsikring

Det er dit eget ansvar at have en husstandsforsikring, der dækker evt. tyveri af dine ting, samt hvis du eller en af dine gæster forvolder skade på Erhvervskollegiets bygninger eller inventar.

Det er en god ide at have en husstandsforsikring.

 

Trådløst Internet

Skolehjemmet har trådløst Internet i alle boligerne og fællesområder. Du får ved indflytning koden til det trådløse Internet.