Ansøgning, betingelser og pris

 

Ansøgning og betingelser

Du skal have mindst 5 kvarters transport mellem hjem og skole. Du skal have søgt nærmeste skole, før du er berettiget til at bo på Håndværkerskolehjemmet. 

 

Du skal ansøge via erhvervsskolens elevadministration, som sender en anmodning til os. 

Vi sender indkaldelsesbrevbrev til din E-boks/e-mail med diverse oplysninger, samt et svarkort, du skal udfylde og returnerer til os hurtigst muligt.

 

OBS: Hvis du selv skal betale din faktura, skal det gøres INDEN du flytter ind. KONTAKT os, hvis du IKKE har modtaget en bekræftelse inden din skolestart.

 

 

Priserne dækker ophold på møbleretværelse og fuld kost i hverdagene. 

Er du over 18 år................612,00 kr. pr. uge med kost(2024-pris)

Er du under 18 år..............er det gratis. (Du begynder først at betale kvartalet efter, du er fyldt 18 år)

 

Hos os bor du sammen med en værelseskammerat.

 

Har du praktikplads, både hvis du er over- eller under 18 år, opkræves skolehjemsbidraget via AUB.

 

Hvis du har forsørgerpligt for børn, fritages du for betaling. Det kræver dog, at du afleverer en godkendt navne/forsørgerattest fra din kommune, som dokumentation, til os. Vi skal modtage attesten, inden du ankommer (ellers betaler du almindelig elevtakst, indtil vi har attesten).

Hvis du har bekræftet din ankomst på svarkortet og ikke møder op, vil vi opkræve dig for et gebyr på 612,00 kr.

 

Hvis du har dobbelt husførelse

Hvis du under dit ophold på skolehjemmet, samtidig har udgifter til anden bolig, kan du måske få et skattefradrag. Dette skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde af din egen kommune, som du selv kontakter.