Generelle informationer

Særligt for afdeling Bispebjerg

 

Værelser

Du skal holde dit værelse pænt og ryddeligt. 

Du skal tage hensyn til de øvrige beboere, og fra kl. 23.00 skal der være helt ro på værelset.

Generelt skal du tage hensyn til dine medbeboer på Skolehjemmet. Det betyder, at du rydder op efter dig selv, og ikke larmer på sådan en måde, at det generer andre.

 

DER MÅ IKKE FLYTTES RUNDT PÅ MØBLERNE PÅ VÆRELSERNE ELLER HÆNGES NOGET OP PÅ VÆGGENE.

 

HVIS DU RYGER PÅ VÆRELSET FÅR DU EN REGNING PÅ RENGØRING PÅ KR. 2.500,00

 

Alkohol

Vores målgruppe er Erhvervsskoleelever, for hvem alkohol er forbudt. Derfor beder vi dig om at vis hensyn.

Alkohol er forbudt på skolehjemmets fællesområder.

 

Dyr

Du må ikke medbringe dyr på skolehjemmet.

 

Stoffer

Brug og salg af euforiserende stoffer er forbudt. Dette gælder også blot besiddelse af stoffer samt remedier til brug af dem.

 

Våben

Det er forbudt at have våben eller våbenlignende genstande på skolehjemmets område. For elever under uddannelse som våbensmede gælder særlige regler, som skal aftales med personalet ved indflytning. Dette gælder også køkkenknive i forbindelse med uddannelser på Hotel-og Restaurantskolen.

 

Kommunikation

Inden du flytter ind foregår al kommunikation via mail. Efterfølgende vil personlige meddelelser ligeledes blive givet via mail.

Vigtige generelle informationer bliver givet via opslag i køkkenet. Det er vigtigt at du selv holder dig opdateret ved nye opslag.