Ordensregler/ Code of Conduct

herVi er et stort hus med mange mennesker, der lever side om side. Vi har derfor nogle ordensregler, som er nødvendige for at alle kan være her. 

Du skal overholde disse regler og du skriver desuden under på at du har læst, forstået og accepteret dem, når du flytter ind. Hvis ikke kan det få konsekvenser for dit ophold her.

Skolehjemmet er røg-, narkotika- og alkoholfrit. 

Se de øvrige ordensregler her

Særligt for Valby

Særligt for Bispebjerg

 

Code of Conduct

We are a big house with many people living side by side. We therefore have some rules of order which are necessary for everyone to be here.

You must comply with these rules and you also sign that you have read, understood and accepted them when you move in. If not, it may have consequences for your stay here.

The school home is smoke-, drug- and alcohol-free.

Please read the other rules of order here