Rusmiddelpolitik for elever på Håndværker Skolehjemmet - Bispebjerg og Valby

Indledning

Håndværkerskolehjemmet i Valby og i Bispebjerg, er for elever under erhvervsuddannelse, i alderen 16 år og opefter.
Eleverne bor hos os i længere eller kortere perioder under deres skoleforløb, hvorfor vi har et ansvar for at skabe et miljø, der giver eleverne de bedste og mest optimale betingelser og muligheder for trivsel, under uddannelse.

Generelle regler

Det er ikke tilladt at medbringe, opbevare, indtage eller være påvirket af alkohol samt euforiserende stoffer, under ophold på skolehjemmene.
Elever under 18 år, skal have særlig tilladelse fra forældre til at indtage alkohol på Skolehjemmets område.

Dispensationer

  • Alkohol er tilladt i forbindelse med Skolehjemmets café, samt ved arrangementer udenfor Skolehjemmets område.
  • Det er kun tilladt at indtage alkohol som Skolehjemmet sælger, og må kun indtages i café-området.

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne i rusmiddelpolitikken

Overtrædelse af de generelle regler vil medføre en samtale med skolehjemsassistenten, og kan i yderste tilfælde medføre bortvisning fra skolehjemmet.
Hvis eleven er under 18 år kontaktes forældrene.
Hvis det vurderes at en elev er påvirket i sådan en grad, at vedkommende er til gene eller fare for sig selv eller andre, har det konsekvenser. Personalet kan enten bortvise eleven fra et socialt arrangement på Skolehjemmet, eller give vedkommende karantæne fra kommende arrangementer.

Hjælp til elever som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer

Vi er opmærksomme på de elever, hvor vi vurderer et misbrug, der har indflydelse på generel trivsel, samt uddannelsesforløb. Vi har mulighed for at tilbyde samtaler med eleven, og evt. henvise til rådgivningscentre.