Videoovervågning/ Video surveillance

Videoovervågning
 

Håndværkerskolehjemmet i København har i begge afdelinger videoovervågning forskellige steder på skolehjemmets område og noget af Håndværkerkollegiet.


Det er kun forstander Jette Due Bjerre eller politiet der har tilgang til at se optagelser på harddisken. Bispebjerg afdelingen har en skærm stående i aflåst rum.

 

Valby afdelingen vil det være afdelingsleder Anne-Cathrine Tofte der har tilgang til at se optagelser på harddisken, er placeret i aflåst rum.

 

 

Video Surveillance
 

Håndværker Skolehjemmet in Copenhagen has video surveillance in both departments at various places on the school home grounds and some of Håndværker Kollegiet.


Only Superintendent Jette Due Bjerre or the police have access to view recordings on the hard drive. The Bispebjerg department has a screen in a locked room.

 

In the Valby department, it will be department manager Anne-Cathrine Tofte who has access to view recordings on the hard drive, which is located in a locked room.