Procedure for håndtering af oplysninger om ansøgere

I forbindelse med rekruttering på Håndværkerskolehjemmet behandler vi dine personoplysninger som anført nedenfor.

Håndværkerskolehjemmet er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

 

Vi behandler din ansøgning, CV samt relevante bilag, forud for eventuel indgåelse af et ansættelsesforhold.

Baggrunden for at vi gør dette, er, at vi har en legitim interesse i form af gennemførelse af en ansættelsesprocedure.

Vores grundlag for at behandle disse oplysninger er derfor interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, vedrørende legitime interesser.

 

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil.

 

Hvis du får tilbudt en stilling på Håndværkerskolehjemmet, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personlige personalemappe hos os.

 

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 3 måneder efter vores afslag.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde samtykke, kan du sende en mail til [email protected]

 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger.

Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger i visse tilfælde slettes.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller på telefon 39563444.

 

Yderligere kontaktoplysninger:

 

Databeskyttelsesrådgiver DPO i ESIS, Erhvervsskolernes IT samarbejde [email protected]